Nyhedsbrev
Servicemål

Servicemål på Frederikshavn Løve Apotek

Distribution

Apoteket har et elektronisk kønummersystem.

Det er apotekets mål:

 

  • at køventetiden højst må være 5 minutter, når man ser på gennemsnittet pr dag.
  • at højst 5 % af kunderne må vente mere end 10 min på en dag.

 

Det er muligt for kunder at rekvirere apotekets ventetidsmålinger.

 

Antallet af fejludleveringer må ikke overstige 0,015 %, dvs. der højst må forekomme 

3 fejludleveringer pr. 20.000 receptordinationer.

 

Antallet af fejl ved udfyldelse af doseringskort vedr. dosisdispensering må ikke overstige 

1 fejl pr. år.

 

Apotekets eksterne leveringsgrad for receptpligtige lægemidler skal være mindst 98 %, dvs. apotekets skal i mindst 98 % af tilfældene med det samme kunne levere en efterspurgt receptpligtig vare.

 

Handicapbetjening

Apoteket er indrettet således at alle uanset handicap har let adgang til apoteket.

Synshandicappede kan henvende sig direkte i skranken uden at trække et nummer.

 

Information og rådgivning

Alle kunder, der henter håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitminer og mineraler samt receptmedicin til eget brug inviteres til dialog.

Alle private forsendelseskunder modtager bilag med oplysning om substitution samt opfordring til at tage kontakt til apoteket ved tvivl om lægemidlet eller behandlingen.

Dine oplysninger