Nyhedsbrev
Medicinudbringning

Medicinudbringning

Private
Udbringning af medicin til private foretages fortrinsvis i tidsrummet fra 13- 17 på hverdage. Der bringes medicin ud i Frederikshavn by og opland.
Udbringning koster 45 kr. pr. levering.

Hjemmepleje og bosteder
Apoteket bringer daglig medicin ud til plejehjem, sygeplejekontorer og bosteder.
Udbringning koster 12,50 kr. pr. levering

Håndkøbsudsalg
Apoteket bringer daglig medicin ud til håndkøbsudsalget  i OK Plus i Elling.
Udbringning koster 12,50 kr. pr levering.

Medicinudleveringssted
Apoteket bringer daglig medicin ud til medicinudleveringsstedet i Dagli´Brugsen Strandby.
Udbringning koster 12,50 kr. pr. levering.

Samarbejdspartnere
Apoteket bringer daglig medicin ud til samarbejdspartnere.
Udbringning koster 45 kr. pr. levering

Deadline for alle ovenstående udbringninger er kl. 14.

Udbringning i apotekets vagtåbningstid
Hvis den ordinerende vagtlæge skønner det nødvendigt, at det ordinerede skal udbringes til kunden, kan dette ske vederlagsfrit for kunden.

Dine oplysninger